Általános szerződési feltételek

(ÁSZF)

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A Colas Északkő Kft. (székhely: 3915 Tarcal, Malom utca 10., Cg. 05-09-001279) a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzíti a www.riolittufa.hu weboldalon található webáruházban (a továbbiakban: Weboldal) történő vásárlásra vonatkozó szerződéses rendelkezéseket.

A webshop működésével, a termékek megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.riolittufa.hu, www.talajjavitas.net, www.talajjavitas.com, www.riolittufa.com, www.riolittufa.net) és aldomainjein keresztül létrejött jogviszonyokra terjed ki.

Az itt megállapított feltételek minden egyéb szerződés részét képezik. Megrendelése leadásával a megrendelő (továbbiakban: Vevő) elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadja a jelen ÁSZF-t.

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Colas Északkő Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 3915 Tarcal, Malom utca 10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: eszakkoinfo@colas.hu

Cégjegyzékszáma: 05-09-001279

Adószáma: 10580125-2-05

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 1 883 1200

E-mail: eszakkoinfo@colas.hu

A szerződés nyelve: magyar

(továbbiakban: „Északkő”)

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen rendelkezések kizárólag a Colas Északkő Kft. (a továbbiakban: „Északkő”) részére átadott megrendelésekre vonatkoznak.

1.2 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3 A jelen ÁSZF 2023. június 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Északkő jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat az Északkő a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Vevőket a változásról e-mailben értesíti – mely alapján a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

1.4 Északkő fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Északkő írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

2.1. Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Északkő kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.2. Az Északkő a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. A Vevőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Északkőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.4. A weboldalon történő regisztráció során létre kell hoznia egy jelszót. Ezt a jelszót szigorúan bizalmasan kell kezelnie, és nem szabad közölnie vagy megosztania senki mással. Jelszava használatáért és az így leadott megrendelésekért Vevőt teljes felelősség terheli még akkor is, ha az a Vevő tudtán kívül történik. Amennyiben tudomására jut vagy gyanúja támad, hogy valaki megtudta vagy használta jelszavát, erről haladéktalanul értesítenie kell a Északkő-t az riolittufa@colas.hu címen.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A weboldalon Északkő részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Északkő teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról a weboldalán.

3.4. Amennyiben az Északkő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor az Északkő nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Vevőnek joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

Ugyanez vonatkozik az ajánlatok hivatalos promóciós feltételeiben szereplő érvényességi dátuma után a weboldalon tévesen, a böngésző gyorsítótárában tárolt elemek (bannerek, kiírások) által megjelenített ajánlatokra.

 

 1. RENDELÉS MENETE

4.1. Vevő regisztráció nélkül megkezdheti a vásárlást.

4.2. Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

4.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Vevő.

4.5. Vevő kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: a megrendelt termék futárszolgálattal történő kiszállítása esetén lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Online bankkártyával: Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni az Északkő által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Csomagautomatába történő rendelés esetén nincs lehetőség utánvétes fizetésre.

Bankkártyás fizetés Simple Pay alkalmazáson keresztül. A bankkártyás fizetési tájékoztató elérhető a Simplepay.hu weboldalon.

A termék ellenértékének készpénzben való kiegyenlítése nem lehetséges!

A kosárban 48 órán keresztül maradnak a termékek, 48 órát követően a termékeket a rendszer automatikusan törli.

Ha van kuponkódja, azt a KOSÁR oldalon, az Adjon meg egy kuponkódot mezőbe írja be, majd a KUPON BEVÁLTÁSA gomb megnyomásával érvényesítse annak tartalmát.

4.6. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A szerződéstől való elállásnak minősül, ha a Vevő a hibáról történt tájékoztatást követően a megrendelést nem erősíti meg.

 

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

4.8. Az adatok megadását követően Vevő a ”fizetés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.10. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vevő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Vevő a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

4.11 Vevő a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Északkőhöz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Északkő kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.12. Vevő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Északkő az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vevőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 

 1. FIZETÉS és SZÁLLÍTÁS

5.1. Az online fizetés az OTP Simple Pay rendszerén keresztül történik.

Tudomásul veszem, hogy a Colas Északkő Kft. (Cím: 3915 Tarcal, Malom utca 10.) adatkezelő által a riolittufa.hu weboldalon felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, cégnév, adószám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.1.1. Elfogadható bankkártya típusok: VISA és MASTERCARD

5.1.2. A bankkártyás fizetés során a megrendelt termékek ellenértékének elszámolása a kártyabirtokos terhére Forintban történik.

5.1.3. Az OTP Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetés esetén a vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután a vevő a fizetési szándékát az internetes felületen megerősíti.

5.1.4. A vevő a megrendelt termékek vételárát az OTP Simple Pay szolgáltatás igénybevétele során elektronikus úton, bankkártyával a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.

 

5.1.5. A vevő hibás, téves adatbeviteléből, megrendelésének elírásából származó károkért az Északkő felelősséget nem vállal.

5.1.5. A vevő az OTP Simple Pay szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a riolittufa@colas.hu e-mail tudja bejelenteni. Az Északkő a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 8 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vevőt. Az Északkő a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. Az Északkő a vevő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult, felelősségi körébe tartozó hibák kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

Bankkártyás fizetés Simple Pay alkalmazáson keresztül. A bankkártyás fizetési tájékoztató elérhető a Simplepay.hu weboldalon.

5.2. Az általános forgalmi adót a számlákon külön fel kell tüntetni.

5.3. Kiszállítás esetén a megrendeléshez tartozó számlát papír alapon a szállítmányhoz csatoljuk, vagy pedig elküldjük e-mailben PDF formátumban.

5.4. Az Északkő kizárólag a weboldalon keresztül leadott rendelés esetén és kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

5.5. A megrendelt termékek kiszállítása a jelen értékesítési feltételekben meghatározott, illetve promóciók esetén meghirdetett kivételes esetektől eltekintve szállítási díj köteles, melyet a Vevő visel. Az adott megrendeléshez kapcsolódó szállítási díjak a megrendelés során kerülnek feltüntetésre.

5.6. Házhozszállítás esetén a csomagok az Északkő központi raktárából és Bodrogkeresztúri bányaüzeméből kerülnek kiszállításra.

Északkő aktuális szállítási árai itt elérhetőek: https://riolittufa.hu/szallitas-es-atvetel/

5.7. Tájékoztatjuk, hogy a www.riolittufa.hu weboldalon történő vásárlásra/rendelésre napi és havi maximális rendelési mennyiségi korlátozások vonatkoznak, melynek feltételeit az Északkő saját belátása szerint határozza meg.

5.8. A weboldalon megrendelt termékek kiszállítását Magyarország területére biztosítjuk. Külföldi címre való kézbesítési igény esetén kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

Koleszár Alexandra

Tel.: +36304236787

email: alexandra.koleszar@colas.hu

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1 A www.riolittufa.hu oldalon keresztül történő termékkiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre a Vevő és az Északkő között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF feltételek rendelkezései, a riolittufa.hu weboldal Adatkezelési tájékoztatója egyaránt irányadók.

6.2. A weboldalon tett megrendelést Északkő csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Északkő felelősséget nem vállal.

6.3. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vevőt terheli.

6.4. Az adásvételi szerződést, illetve a jelen értékesítési feltételeket a megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja.

6.5. A felek között létrejött adásvételi szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyet az Északkő rögzít, továbbá tárol annak érdekében, hogy az abban foglaltakat, valamint a jogszabályok szerinti adókötelezettségeit teljesítse. A felek között létrejött adásvételi szerződés olyan formában hozzáférhető, hogy a Vevő a weboldalon a saját fiókjában meg tudja nézni a korábbi rendeléseit, illetve megkapja a szerződés alapján kiállított rendelési visszaigazolást és számlát.

6.6. Az Északkő a megrendelés megerősítése panel útján biztosítja Vevő részére, hogy a megrendelésben, adataiban felmerülő hibák azonosíthatóak illetve kijavíthatóak legyenek.

6.7. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik (hétfő – csütörtök: 7:30 – 16:00; péntek: 7:30 – 13:30; szombat, vasárnap: zárva). A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra (hétvégén, vagy ünnepnapokon leadott rendelések esetén az első munkanapon).

6.8. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül.

6.9. Az adásvételi szerződés alapján az Északkő a tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.10. Északkő késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Északkő a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.11. A Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a) Északkő a szerződés teljesítését megtagadta;
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.12. Ha Északkő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

6.13. Északkő felhívja a Vevő figyelmét, hogy amennyiben a Vevő nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, azaz a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik.

6.14. A Vevő késedelembe esése azt jelenti, hogy Északkő a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Vevő az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Vevővel szemben.

6.15. Felhívja Északkő a vevő figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Vevőt terheli.

 

 1. Elállási jog

7.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől és – bontatlan csomagolásban és mennyiségileg hiánytalanul – visszaküldheti a megrendelt terméket.

A Ptk. 685. § d) pontja értelmében fogyasztónak minősül mindaz a személy, aki a gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körén kívül köt szerződést. Fogyasztói szerződésnek pedig az a jogviszony minősül, amely a fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki a szerződést gazdasági, vagy szakmai körében köti.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vevő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha az Északkő a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3. A riolittufa.hu oldalon, keresztül leadott megrendelések esetén Vevő a bontatlan csomagolású termékek esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF feltételek hatálya alatt kötött szerződéstől. A nem természetes személyekre nem vonatkozik az elállási jog.

7.4. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, az áru kiszállítását végző fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.5. Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Colas Északkő Kft.

E-mailben: riolittufa@colas.hu

Telefonon: +36 1 883 1200

 

7.6. Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.7. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, Északkő nem vállalta e költség viselését.

7.7.1. Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A személyes átadás csak a lent megjelölt irodánkban, nyitvatartási időben lehetséges. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi vagy átadja a terméket.

Visszaküldéskor a csomagot biztonságosan zárja le, és az egyértelmű beazonosíthatóság miatt kérjük, tüntesse fel a dobozon az eredeti megrendelés számát.

A visszaküldés címe (egyúttal a személyes átadás címe is):

3915 Tarcal, Malom utca 10.

Nyitva tartás: hétköznaponként 8:00 – 16:00 között

7.7.2. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli. Vevő felelős a termék sértetlen állapotban való visszajuttatásáért. Északkő nem vállal felelősséget a visszaszállítás során felmerülő károsodások esetére.

7.7.3. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

7.8. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.9. Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.10. Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A fentiek alól kivételt képez, ha a készpénzes fizetés áruátvételkor a futár részére történik. Ebben az esetben a visszatérítést banki átutalás formájában áll módunkban teljesíteni.

7.11. Tájékoztatjuk, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

7.12. Vevőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.13. A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.15. Az Északkő nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Északkő által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.16 A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.17. A Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.21. Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Északkőt a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg.

7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 1. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vevő és Északkő közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőt illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Vevő: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Északkő a termékeit a Fogyasztóvédelmi Törvény és a Magyarországon hatályos jogszabályok mindenkori rendelkezéseivel összhangban lévő jótállási feltételekkel hozza forgalomba.

A Colas Északkő Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevő részére kiszállított termék lejárati ideje korlátlan.

 

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

A Colas Északkő Kft. a hibás teljesítése esetén kellékszavatosságra köteles. Kellékszavatossági igényét a Colas Északkő Kft.-vel szemben érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevőt viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

Vevő (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő az Északkővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság (csak fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén)

8.6. Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1. Vevő és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Északkőt terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. Északkő a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha az Északkő a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

9.7. Az Északkő a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. Északkőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Északkő a Vevőt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Vevő előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a vevő általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Északkő kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Északkő az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Északkő egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Északkő és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Felek rögzítik, hogy az Északkő www.riolittufa.hu webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Vevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vevő és az Északkő viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Vevővel szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. Északkő a weboldalon található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. Északkő – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. Északkő megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

 1. PANASZKEZELÉS MÓDJA

11.1. Az áru átvétele és ellenőrzése

11.1.1. Hiányos vagy elmaradt szállítás esetén az Északkő – a vevő választása szerint – vagy azonos értékű helyettesítő terméket szállít, vagy a vételárat jóváírja, illetve a már teljesített fizetés esetén 14 napon belül visszatéríti.

11.1.2. Vevő köteles az áru átvételét követően, a lehető leghamarabb az átvett termék(ek) mennyiségét és sértetlenségét ellenőrizni, és észlelt hiány vagy sérülés esetén jogosult a Északkő-t értesíteni a következő módon: az átvétel napjától számított 10 napon belül a számlaszám, a panasz rövid leírásának megadásával és a fuvarlevél másolatának csatolásával jogosult Északkő felé jelezni e-mailben (eszakkoinfo@colas.hu). Északkő a panaszokat 10 munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a vevőt értesíti. A fenti határidő elteltét követően reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi az Északkő, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.1.3. Vevő az Északkő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panaszát jelezheti az Északkő felé telefonon, a +36 1 883 1200 telefonszámon; elektronikus úton, a https://riolittufa.hu/kapcsolat/címen; vagy az riolittufa@colas.hu címen.

Északkő törekszik a panasz minél előbbi, teljeskörű megválaszolására: a vevői panaszt 5 munkanapon belül nyugtázza, illetve teljeskörű választ legkésőbb 14 munkanapon belül ad. Északkő a panaszt elsősorban e-mailben vagy telefonon válaszolja meg, kivéve ha ez nem lehetséges, vagy a panasz benyújtója kifejezetten más kapcsolatfelvételi módot kér. Északkő a panasz kivizsgálásának érdekében, a válaszadás előtt, felveheti a kapcsolatot a vevővel, a vevő által megadott kapcsolatfelvételi adatok felhasználásával.

11.2 Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.2.1. A Vevő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.2.2. Tájékoztatjuk, hogy panaszával a lakóhelye szerinti illetékes Kormányhivatalhoz vagy a lakóhelye szerinti illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.
A Kormányhivatalok elérhetőségét megtalálja ezen a linken: Fogyasztói Portál
A Békéltető testületek elérhetőségét megtalálja az alábbi linken: https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek

Colas Északkő Kft. székhelye szerinti Békéltető Testülete:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 46/501-090 (új ügyek)
46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

11.2.3. Európai Bizottság által életre hívott online vitarendezési platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr

A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.3. A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a vevő vagy az Északkő kérésére tanácsot ad a vevőt megillető jogokkal és a vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.4. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett Békéltető Testület illetékes.

11.5. Északkő-t a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a Békéltető Testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.6. Amennyiben a Vevő nem fordul Békéltető Testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a www.riolittufa.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.riolittufa.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Északkő írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A www.riolittufa.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. Északkő fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a www.riolittufa.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.riolittufa.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A www.riolittufa.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Északkő írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Északkő-t kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Északkő közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 1. ADATVÉDELEM

13.1. Az Északkő a Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával, illetve bizonyos esetekben (pl. számlázás) jogszabály, illetve jogos érdeke alapján gyűjti, dolgozza fel, illetve továbbítja harmadik személyek felé a Vevő személyes adatait. A regisztráció véglegesítésével Vevő elfogadja, Északkő Adatkezelési tájékoztatóját, hogy Északkő Vevő regisztrációkor megadott adatait a megrendelés teljesítése, valamint a jelen ÁSZF feltételek, illetve a jogszabályi előírások teljesítése érdekében kezelje, a teljesítésben közreműködő személyek részére a szükséges adatokat továbbítsa. Az adatkezelés további részleteit tartalmazó Északkő adatvédelmi irányelvek

13.1.2. Tárhelyszolgáltató neve és elérhetősége:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail: info@mhosting.hu

 

13.2. Az Északkő adatfeldolgozás valamint marketing célú tevékenység céljából továbbíthatja az adatokat az alábbi adatfeldolgozóknak:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 3300 Eger, Maklári út 119.)

MailerLite Ltd. (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, Ireland, D02 P593, e-mail: info@mailerlite.com) – hírlevél kiküldés

13.3. Északkő az internetes rendelésfelvétel és fizetés során birtokába jutott pénzügyi- és fiók adatokat kizárólag a kártyabirtokos vevő által jóváhagyott tranzakció végrehajtása céljából használja fel. A vevő jelszavának harmadik személy általi jogosulatlan felhasználásából eredő károkért az Északkő felelősséget nem vállal. A bankkártyás fizetés az OTP Simple Pay szerverén történik, az Északkő a tranzakció végrehajtásához szükséges banki adatokkal nem kerül kapcsolatba, azokat nem tárolja, ezért az esetlegesen jogosulatlan felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal. Bankkártyás fizetés során Önt az OTP Mobil SimplePay biztonságos fizetőoldalára („OTP SimplePay”) irányítjuk. A fizetés közvetlenül a OTP Mobil Szolgáltató Kft. („OTP Mobil Kft.„) által üzemeltetett, nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

OTP Mobil Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-44

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

 1. IRÁNYADÓ JOG

A www.riolittufa.hu webáruházban történő rendelésre és a megrendelés alapján a Vevő és az Északkő között létrejött szerződésre, valamint a jelen ÁSZF-re a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet mindenkori rendelkezései az irányadóak.